Guild

Yugi H5

Giới Thiệu

 • Điều kiện:Lv 10 mở khóa tham gia Guild.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Guild để mở giao diện tính năng.

Yugi H5

Tạo Guild

 

Yugi

 • Tên: đặt tên cho Guild.
 • Tuyên ngôn: đặt câu slogan cho Guild.
 • Cấp yêu cầu: set theo yêu cầu hoặc không.
 • Loại vào: chọn 1 trong 3 loại: Vào tự do – Phải xin phép mới được vào – Cấm vào.
 • Tên Cờ hiệu: đặt tên tối đa 5 kí tự.
 • Chọn cờ hiệu.
 • Nhấn tạo Guild.

Tìm Guild

 

Yugi H5

 • Dựa vào danh sách Guild, người chơi xin vào Guild mà mình muốn.
 • Hoặc chọn tên Guild cần tìm và bấm tìm kiếm để tìm đúng Guild.

Hướng dẫn hỗ trợ

 • Tạo hoặc vào Guild, cùng chiến đấu với các Đấu Thủ khác.
 • Tán gẫu Guild: Phát động đấu giao hữu. Bất kỳ thành viên nào Online đều có thể thấy khiêu chiến của bạn, khi 1 thành viên vào Giải Hữu Nghị, thì quyết đấu Online sẽ bắt đầu. Đồng thời bạn có thể trao đổi với Đấu Thủ khác trên kênh Guild.
 • Guild: Xem trạng thái Guild hiện tại, xem thông tin Guild. Chủ Guild có thể tiến hành quản lý Guild.
 • EXP Guild: Đấu Thủ có thể góp để tăng EXP Guild. Góp chia thành góp miễn phí, góp Gold và góp Gem, giá trị góp càng cao, EXP Guild tăng càng nhiều.
 • Tăng cấp Guild: EXP Guild đạt yêu cầu sẽ tăng cấp, Guild sẽ tự tăng cấp. Sau khi tăng cấp, giới hạn thành viên Guild sẽ tăng lên.
 • Hạng Guild: 24h00 chủ nhật hang tuần, hệ thống sẽ tổng kết hạn Guild và gửi EXP Guild, toàn thể thành viên Guild đều nhận được Ma Tinh Guild.
 • Ma Tinh Guild: Sau khi góp Guild, đấu thủ sẽ nhận được Ma Tinh Guild. Giá trị góp càng cao, Ma Tinh Guild nhận càng nhiều.
 • Tiệm Guild: Tiệm Guild có thể đổi Gói Bài Guild Riêng, đấu thủ có thể dùng Ma Tinh Guild đổi bài hiếm. Khi hết tháng, bài của tháng trước sẽ giảm mạnh hơn: tháng thứ 1 giảm 20%, tháng thứ 2 giảm 40%, tháng thứ 3 giảm 60%.
 • Tìm Guild: Xem 1 số trạng thái của Guild khác.

Yugi H5