Hướng dẫn xóa Cache

-= HƯỚNG DẪN XÓA CACHE =-

Nhanh nhất:Ctrl + Shift + Delete - chọn OK hoặc Delete

Bước 01: Nhấp vào thẻ Tools của trình duyệt Firefox và chọn mục Clear Recent History.

Yugi H5

Bước 02: Tại mục Time range to clear chọn thời gian lưu muốn xóa, sau đó nhấp chọn Clear Now để hoàn tất.

Yugi H5

Bước 01: Nhấp vào thẻ Tools của trình duyệt IE và chọn mục Delete Browsing History.

Yugi H5

Bước 02: Chọn như hình dưới đây. Sau đó nhấp chọn Delete để hoàn tất.

Yugi H5

Bước 01: Chọn chức năng Công Cụ của Chrome (góc trên bên phải).

Yugi H5

Bước 02: Tiếp đến chọn Xóa dữ liệu duyệt.

Yugi H5

Bước 03: Chọn Làm trống bộ nhớ cache, tiếp đến bấm Xóa dữ liệu duyệt web.

Yugi H5

 

Yugi H5