Tiệm Bài

Yugi H5

Giới Thiệu

  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài để mở giao diện tính năng.

Yugi H5

Tiệm Bài

  • Bán các loại Gói Bài: Gói Bài Nhân Vật, Gói Bài Lôi Nhã, Hộp Thời Gian,...
  • Gói Bài Nhân Vật: Gói bài có thể mua sau khi mở khóa nhân vật tương ứng, mỗi gói giá 600 Gold, 10 gói giá 6000 Gold, 50 gói giá 30000 Gold. Khi đấu thủ không đủ Gold, có thể dùng Gem mua.
  • Mua Gói Bài: Chọn bộ bài cần mua và tốn tài nguyên nhất định để mua Gói Bài. Mỗi lần có thể mua 1 Gói, cũng có thể mua 10 hoặc 50 Gói.
  • Quá trình Rút Bài: Mỗi Gói Bài gồm 3 lá bài, nhấp lật để xem bài rút được. Bài rút được sẽ xuất hiện trong Bộ Bài.
  • Mở khóa Gói Bài: Sau khi mở khóa Gói Bài Nhân Vật chỉ định mới rút được Gói Bài chỉ định.
  • Tạo lại Gói Bài: Gói Bài nhân vật có dạng hộp, rút xong sẽ nhận tất cả bài trong hộp và sẽ tự tạo lại rút hộp sau. Tạo lại thủ công sẽ tạo lại cả hộp bài, hãy chọn cẩn thận.
  • Gói bài mới: Sẽ luôn update những Gói Bài mới để mở rộng cách chơi và đa dạng hóa nhân vật.

Yugi H5