BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Điểm Danh Liên Tục

Yugi H5

  • Thời gian: Diễn ra trong 7 ngày.
  • Nội dung: Điểm danh liên tục đạt đủ số ngày yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng. Sau 7 ngày nhận thưởng cao nhất.

Điểm danhThưởng
Ngày 1 Yugi H5
Gold*100
Ngày 2 Yugi H5
Gold*200
Ngày 3 Yugi H5
Gold*300
Ngày 4 Yugi H5
Gold*400
Ngày 5 Yugi H5
Gold*500
Ngày 6 Yugi H5
Gold*600
Ngày 7 Yugi H5 Yugi H5
Gold*600 + Thẻ Nhân Vật*1
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Điểm Danh, chọn Liên Tục.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.