BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Điểm Danh Online

Yugi H5

  • Thời gian: Diễn ra trong 7 ngày.
  • Nội dung: Mỗi ngày online đủ thời gian yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Thưởng
Online 1 Yugi H5
Online 2 Yugi H5
Online 3 Yugi H5
Online 4 Yugi H5
Online 5 Yugi H5  
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Điểm danh, chọn Điểm danh Online.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.