BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Điểm Danh Tân Thủ

Yugi H5

  • Thời gian: Diễn ra trong 30 ngày.
  • Nội dung: Mỗi ngày điểm danh sẽ được nhận thưởng.

Điểm danhThưởng
Ngày 1 Yugi H5
Ngày 2 Yugi H5
Ngày 3 Yugi H5
Ngày 4 Yugi H5
Ngày 5 Yugi H5
Ngày 6 Yugi H5
Ngày 7 Yugi H5
Ngày 10
Ngày 14
Ngày 18
Ngày 22
Ngày 26
Ngày 30
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Điểm Danh, chọn Tân Thủ.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.