BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Nhận vật mới – Ishizu

  • Nhấp chọn biểu tượng Nhân vật, bài thủ có thể đổi nhân vật mới tại đây.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

  • Khi sở hữu nhân vật mới Ishizu có thể mở được Gói bài nhân vật Ishizu.

Yugi H5

 

Yugi H5Ishizu – Gói bài Thiên Sứ
 

Một số lá bài đặc trưng:
 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5