BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Thẻ Tháng

Yugi H5

Quý đấu thủ thân mến,

 

Khi có Thẻ Tháng, chư vị sẽ được tặng lá bài Chuẩn Bị Dung Hợp (Thẻ Bạc) và Địa Đế (Thẻ Vàng) cùng rất nhiều phúc lợi khác. Mỗi tài khoản mua cả Thẻ Bạc và Thẻ Vàng sẽ được nhận thưởng của cả 2.
 

Thẻ ThángTrị giáThưởng
Bạc 50.000 VNĐ

Chuẩn Bị Dung Hợp*1

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng 200.000 VNĐ

Địa Đế*1

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5