BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Thời Trang Bài Mới

Sau bảo trì ngày 19/01/2018, YugiH5 sẽ cập nhật thời trang mới cho lá bài Rồng Đen Mắt Đỏ.