Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Ải Phiêu Lưu Jonouchi

  • Thời gian: Bắt đầu mở sau bảo trì ngày 27/04/2018.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Phiêu Lưu để mở giao diện tính năng.
  • Nội dung: Cập nhật thêm Ải phiêu lưu Jonouchi và Cuộc Chiến Tình Bạn chế độ: Thường, Tinh Anh, Ác Mộng.

Yugi H5

 

Yugi

Phần thưởng

  • Vượt ải lần đầu, phần thưởng là Gold và rất nhiều Điểm Kinh Nghiệm.
  • Ngoài ra khi hoàn thành ải của một nhân vật, bạn có thể vào Thành Tựu để nhận thêm thưởng GemGold.

Yugi H5