Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Giờ Vàng

Giới Thiệu

  • Thời gian: Từ 18h00 - 20h00 Thứ 2, 3, 4 hàng tuần.
  • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Giờ Vàng.
  • Nội dung: Trong thời gian quy định sẽ diễn ra những tính năng đặc biệt tăng lợi ích cho bài thủ. Có 2 loại phần thưởng khi giờ vàng diễn ra: Phần Thưởng dành cho cá nhân và phần thưởng dựa trên số lượng người tham gia trên toàn server.

Yugi H5

Yugi H5

Yugi H5

Online Giờ Vàng

Online đúng mốc thời gian Cá nhân nhận (quá thời gian quy định, mốc đó sẽ bị ẩn đi và không nhận được trong ngày nữa.

Mốc thời gianThưởng Cá nhân
18h00 - 18h30 Gold*200 + Thẻ Tím*1 + Mảnh ghép SR*1
18h31 - 19h00 Gold*300 + Phiếu Rút Bài Lôi Nhã*1 + Mảnh ghép SR*1
19h01 - 19h30 Gold*400 + Thẻ Tím*1 + Mảnh ghép SR*1
19h31 - 20h00 Gold*500 + Phiếu Rút Bài Lôi Nhã*1 + Mảnh ghép SR*1

 
Tổng số người trong Server nhận quà online đạt mốc nhận (trong 1 ngày 1 bài thủ điểm danh 1 – 4 lần đều tính là 1 cho phần thưởng điểm danh trong server).

Số người điểm danhThưởngSố người nhận
100 Thiệp Thi Đấu*2 + Mảnh Ghép SR*2 1000
200 Bình Phong Ấn*5 + Mảnh Ghép SR*2 800
500 Thẻ EXP Nhỏ*8 + Mảnh Ghép SR*2 500
800 Thẻ Exp Lớn*5 + Mảnh Ghép UR*1 200
1000 Gem*100 + Mảnh Ghép UR*1 100

Giảm Giá Giờ Vàng

Trong thời gian giờ vàng, mua gói nhân vật và gói bài Lôi Nhã sẽ được x2 số lượng bài mở ra trong giới hạn.

  • Giới hạn tiêu 90.000 Gold: x2 số lượng bài mở được trong gói nhân vật.
  • Giới hạn tiêu 85.500 Gold: x2 số lượng bài mở ra trong gói bài Lôi Nhã.

Lưu ý:

  • Mở quá số lượng Gold giới hạn của mỗi Gói sẽ không nhận được phần thưởng x2 số lượng bài mở ra.
  • Trong giờ vàng, dùng Gold tiêu trong gói Nhân Vật và gói Lôi Nhã ngoài giới hạn x2, vẫn được tính là tiêu Gold trong server đạt mốc nhóm nhận thưởng (Tiêu Gold trong các Gói bài và các hoạt động khác sẽ không tính).

Quà chung:

Tổng số Gold tiêu trong serverThưởngSố người nhận
3.000.000 Mảnh Ghép SR*1 + Thẻ Tím*2 + Thẻ Exp Nhỏ*2 1000
7.500.000 Mảnh Ghép SR*1 + Thẻ Tím*3 + Thẻ Exp Nhỏ*3 800
15.000.000 Mảnh Ghép SR*1 + Thẻ Tím*4+ Thẻ Exp Nhỏ*5 500
22.500.000 Mảnh Ghép UR*1 + Thẻ Tím*5 + Thẻ Exp Lớn*3 200
30.000.000 Mảnh Ghép UR*1 + Thẻ Tím*6 + Thẻ Exp Lớn*4 100

Đấu Tự Chọn

 
Thưởng Cá nhân: X2 huy hiệu Obelisk khi đạt đủ liên 12 trận thắng trong thời gian giờ vàng (thay vì ngoài giờ vàng chỉ nhận được 1 Huy Hiệu Obelisk).
Quà chung:

Tổng số trận thắng trong serverThưởngSố người nhận
100 Thiệp Mời Thi Đấu*1 1000
200 Thiệp Mời Thi Đấu*3 800
500 Gold*3000 + Thiệp Mời Thi Đấu*5 500
800 Ma Tinh Guild*500, Thiệp Mời Thi Đấu*5 200
1000 Đá Hư Vô*5 100

  

Yugi H5