Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Mảnh Thẻ Bài

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 27/04/2018.
  • Sau bảo trì ngày 27/04/2018, tất cả các mảnh sau khi tách sẽ không tạo Gold. Thay vào đó sẽ là các mảnh Ghép.

Yugi H5

  • Tương ứng với Phẩm chất của lá bài, sau khi tách sẽ được nhận ngẫu nhiên mảnh ghép tương ứng cùng phẩm chất hoặc thấp hơn.

Yugi H5 Yugi H5

  • Có thể nâng cấp các mảnh ghép thẻ lên phẩm chất cao hơn thông qua tính năng Ghép Thẻ.

Yugi H5

  • Tiêu tốn Gold và Mảnh ghép cấp thấp sẽ tăng cấp phẩm chất mảnh ghép lên 1 bậc.
  • Shop đổi Bài từ các Mảnh Ghép: Sở hữu nhân vật nào sẽ hiện Gói bài của nhân Vật đó.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5