Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Phần Thưởng Quyết Đấu

  • Sau bảo trì ngày 11/05/2018, YugiH5 cập nhật phần thưởng dành cho Top 100 trong BXH Quyết đấu.
HạngThưởng
Hạng 1 Gold*3000, Cúp Hạng 1 Server*1, Ảo Tinh*500, Kho Báu Osiris The Sky Dragon*10
Hạng 2 Gold*2400, Cúp Hạng 2 Server*1,  Ảo Tinh*400, Kho Báu Osiris The Sky Dragon*5
Hạng 3 Gold*1800, Cúp Hạng 3 Server*1,  Ảo Tinh*300, Kho Báu Osiris The Sky Dragon*3
Hạng 4 - 5 Gold*1200, Ảo Tinh*200, Kho Báu Osiris The Sky Dragon*2
Hạng 6 - 10 Gold*1000, Ảo Tinh*100, Kho Báu Osiris The Sky Dragon*1
Hạng 11 - 20 Gold*1000, Ảo Tinh*80
Hạng 21 - 40 Gold*1000, Ảo Tinh*50
Hạng 41 - 50 Gold*600, Ảo Tinh*30
Hạng 51 - 100 Gold*500, Ảo Tinh*10