Bản Cập Nhật Tháng 7

Từ 29-06-18

Đấu Giá Liên Máy Chủ

 • Thời gian: 20h00 - 22h00 Thứ 7 hàng tuần.
 • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
 • Tham gia: Nhấp biểu tượng.

Yugi H5

Yugi H5

 • Nội dung:
  • Sử dụng Xu Rèn Luyện để Đấu Giá hoặc Dứt Giá. Xu Rèn Luyện thu thập được từ tính năng Vượt Ải.
  • Đấu Giá Liên Máy Chủ sẽ được chia làm 2 loại: "Đấu Giá" và "Dứt Giá"
  • Dứt Giá: Bài thủ nào đủ Xu Rèn Luyện có thể mua ngay và sở hữu lá bài mình mong muốn. Mỗi lá bài chỉ DUY NHẤT 1 người có thể đạt được, sau khi có người sở hữu sẽ không có ai mua được nữa.
  • Đấu Giá: Có thể dùng Xu Rèn Luyện để Đấu Giá cho các lá bài. Mỗi lần đặt sẽ trừ Xu trực tiếp. Sau khi kết thúc thời gian Đấu Giá Liên Máy Chủ, người nào đặt "Đấu Giá" số lượng Xu Rèn Luyện cao nhất cho lá bài đó sẽ đạt được Lá Bài. Người không mua được sẽ hoàn trả lại Xu Rèn Luyện qua thư. Trong trường hợp số Xu Rèn Luyện ngang nhau, người nào đặt sớm nhất được lá bài (trong lịch sử Đấu Giá sẽ có lưu thời gian Đấu Giá).
  • Chú ý: Khi đặt Xu Rèn Luyện Đấu Giá cho 1 lá bài, dù có đặt nhiều lần chỉ tính số lượng Xu của lần đặt lớn nhất cho lá bài đó. Các lần khác sẽ được hoàn trả Xu Rèn Luyện qua thư sau khi kết thúc thời gian Đấu Giá.
  • Lịch Sử Kết Quả Đấu Giá gồm:

   -  Lịch sử Cá Nhân Đấu Giá: Thể hiện lịch sử Đấu Giá của cá nhân cho từng lá bài, mỗi lần Đấu Giá 1 lá bài đều lưu lại lịch sử.

   -  Kết Quả Đấu Giá – Dứt Giá: Thể hiện lá bài bài thủ sở hữu được thông qua "Đấu Giá" hay "Dứt Giá", Điểm Xu Rèn Luyện Đấu Giá, Thời gian Đấu Giá, Tên người sở hữu.

   -  Giao diện "Lịch Sử Kết Quả Đấu Giá" sẽ hiển thị lịch sử cho đến Kỳ mở kế tiếp.

Yugi H5