Bản Cập Nhật Tháng 7

Từ 29-06-18

Gói Bài Mở Rộng & Tổng Hợp

  • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Thời gian:  
    • 29/06 – 23h59 01/07: Mở Rộng Mai & Bakura.
    • 29/06 – 23h59 05/07: Gói Bài Tổng Hợp 2.
    • 02/07 – 23h59 05/07: Mở Rộng Ryuzaki và Tsunami.

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

  

Yugi H5