Bản Cập Nhật Tháng 7

Từ 29-06-18

Gói Quà Giới Hạn

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/06 - 05/06 và 06/07 - 12/07/2018.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, sử dụng Gem mua các mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng. Mỗi gói quà chỉ mua được 1 lần trong giao diện này bằng Gem.
  • Tốn 100 Gem nhận: Mảnh Ghép SR*1 + Gold*1.100
  • Tốn 200 Gem nhận: Mảnh Ghép SR*2 + Gold*2.300
  • Tốn 500 Gem nhận: Mảnh Ghép SR*5 + Gold*6.000
  • Tốn 1.000 Gem nhận: Mảnh Ghép UR*1 + Gold*13.000
  • Tốn 5.000 Gem nhận: Mảnh Ghép UR*5 + Gold*58.000
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt động, chọn Quà Giới Hạn.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5