Bản Cập Nhật Tháng 7

Từ 29-06-18

Vượt Ải Rèn Luyện

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 29/05/2018.
 • Đối tượng: Tất cả bài thủ sở hữu nhân vật nào thì mở khóa ải nhân vật đó.
 • Tham gia: Nhấp biểu tượng Vượt Ải.

Yugi H5

Yugi H5

 • Nội dung:
  • Tính năng giống Phiêu Lưu, nhưng mỗi ngày sẽ làm mới lại các tiến độ. Miễn phí lần đầu tham gia.
  • Chia ra các ải theo số nhân vật mà bài thủ sở hữu, có nhân vật nào thì ải đó mới sáng. Mỗi nhân vật sẽ có 4 ải theo các chế độ: Thường - Tinh Anh -  Ác Mộng.
  • Khi hoàn thành mỗi ải nhận phần thưởng phong phú.
  • Sau khi hoàn thành ải có thể sử dụng Gem để mua lại. Tối đa mỗi loại Ải mua lại 1 lần: Ải thường: 50 Gem, Ải Tinh Anh: 100 Gem, Ải Ác Mộng: 200 Gem.
  • Mỗi lần qua 1 ải sẽ thưởng: + 200 Exp, Ải Tinh Anh: + 300 Exp, Ải Ác Mộng: + 400 Exp.