Cập nhật 08/12

Từ 08-12-20

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 08/12/2020
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 08/12 - 10/12
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 10/12 - 12/12
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 12/12 - 14/12
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 14/12- 16/12
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 16/12 - 18/12
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 18/11 - 20/12
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 20/11 - 22/12

► Đối tượng áp dụng:
Tất cả bài thủ tham gia YugiH5

► Cách tham gia:
Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

► Thể lệ:
• Tốn Gem để mở gói bài:
- 1 gói tốn 100 Gem
- 10 gói tốn 1000 Gem
- 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.