Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Đấu Trí Chọn Top

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/05/2018 - 23h30 ngày 03/06/2018.
 • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng sự kiện.
 • Nội dung: 
  • Người tham gia đặt cược phải có nhân vật lớn hơn hoặc bằng lv 35.
  • Trong giao diện riêng của tính năng Đặt cược. Thông qua Bảng xếp hạng Liên Server hiện tại. Khi nhấp vào 1 bài thủ sẽ có thêm 1 nút chức năng Đặt Cược.
  • Bài thủ sau khi ấn vào Đặt Cược sẽ hiện lên 1 bảng hiện số Gem muốn đặt cược cho Top Liên Server mà bài thủ muốn cược (thấp nhất 100 Gem, cao nhất 1000 Gem).
  • Thời gian Bảng xếp hạng liên server 5 phút cập nhật 1 lần.
  • Tính năng Đặt Cược được mở từ 00h00 Thứ 5 -> 23:h59 Thứ 7. Chủ nhật đóng Đặt Cược.
  • Trong giao diện Xếp Hạng Cược đưa ra bảng Top 3 bài thủ được bầu chọn nhiều nhất trong tuần đó (với mỗi 1 nhân vật Đặt Cược cho bài thủ, bài thủ đó sẽ được tính 1 điểm).
  • Tổng số Gem Đặt Cược tất cả server sẽ bị khấu trừ phí cược 10%.
 • Phần thưởng: 
  • Nhận thưởng gửi qua thư, trao thưởng vào 00h00 Thứ 2 hàng tuần.
  • Số Gem tổng cược cho các bài thủ không thuộc TOP 1 liên server sẽ được chia theo tỷ lệ dựa theo số Gem các bài thủ cược đúng TOP 1 liên server kỳ đó.
  • Hạng 1-2-3 trong giao diện Xếp Hạng Cược tổng kết kết quả tuần trước đó. Top 1,2,3 nhận phần quà Đá Vinh Quang.
   TOP 1 Hạng Cược: Đá Vinh Quang*3
   TOP 2 Hạng Cược: Đá Vinh Quang*2
   TOP 3 Hạng Cược: Đá Vinh Quang*1

Yugi H5

 

Yugi H5

  

Yugi H5