Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Gói Bài Tổng Hợp 1

  • Thời gian: Từ ngày 25/05 - 31/05/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:  
    • Dùng Gold để mở gói bài.
    • Sự kiện giới hạn giờ. Khi kết thúc thời gian sẽ không hiển thị nữa.

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

  

Yugi H5