Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Shop Mảnh Thẻ Bài – Gói Bài VIP

Giới Thiệu

  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Mảnh Thẻ Bài – Gói Bài VIP

 

Từ sau bảo trì ngày 25/05/2018, Yugi H5 cập nhật Shop Mảnh Thẻ Bài - Gói Bài VIP.

  • Thông qua Sưu Tập thẻ bài tách mảnh UR, sẽ được quyền đổi các lá bài từ thẻ bài mốc nạp VIP.
  • Mỗi lá bài chỉ được đổi duy nhất 1 lần.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5