Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Shop Thần Tích Lôi Nhã V

Giới Thiệu

  • Đối tượng: Các bài thủ có nhân vật thứ 2.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Thần Tích Lôi Nhã V

 

Từ sau bảo trì ngày 25/05/2018, Yugi H5 cập nhật Shop Lôi Nhã V:

  • Sử dụng Lôi Nhã Vàng để đổi lá bài trong shop.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

  

Yugi H5