Chuỗi Cập Nhập Mới Ngày 21/09

Từ 21-09-18 đến 30-09-18

Tổng quan Update 21/09

Quý bài thủ thân mến,

Sau bảo trì nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm(ngày 21/09), YugiH5 sẽ cập nhật hàng loạt những nội dung vô cùng hấp dẫn.
Các Bài thủ cùng điểm qua các nội dung đó thông qua clip dưới đây nhé!