Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Gói bài Tổng Hợp & Mở Rộng

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5
  • Thời gian diễn ra sự kiện:

                01/02 - 03/02: Mở Rộng Phù Thủy

                01/02 - 07/02: Gói Bài Tổng Hợp 1

                04/02 - 07/02: Mở Rộng Rồng

                08/02 - 10/02: Mở Rộng Chiến Binh

                08/02 - 14/02: Gói Bài Tổng Hợp 2

                11/02 - 14/02: Mở Rộng Ishizu

                15/02 - 17/02: Mở Rộng Mai

                15/02 - 21/02: Gói Bài Tổng Hợp 3

                18/02 - 21/02: Mở Rộng Bakura

-Để vào giao diện chính của sự kiện : Vào Tiệm Bài

-Giao diện Chính của Sự kiện:

*Trong thời gian tương ứng với mỗi sự kiện. Các bài thủ có thể tham dự mở nhiều bài hỗ trợ củng cố cho bộ bài thi đấu của mình