Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Hái Lộc Đầu Xuân

  • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 01/02/2019 – 23:59 ngày 14/02/2019
  • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ Yugi H5

-Nhấp vào Icon:

-Để vào giao diện sự kiện


Tham gia góp Hoa Mai để mở các phần thưởng hấp dẫn

Bài thủ sau khi thủ thập Hoa Mai, vào Hộp ma Thuật để góp Hoa Mai

-Góp Hoa Mai đủ mốc sẽ nhận quà thưởng:

 

Điểm góp Hoa Mai cá nhân sẽ đưa vào BXH góp Hoa Mai để đua top trong server nhận thưởng

-Để tích lũy Hoa Mai, bài thủ có thể thông qua các cách sau:

  1.  Tham gia các hoạt động trong game

 

  1. Online Mùng 1 – Mùng 2- Mùng 3 Tết

 

  1. Vòng Quay Tết – Mừng Xuân Kỷ Hợi

-Khi tham gia vòng quay sẽ có thể nhận Hoa Mai và các phần thưởng hấp dẫn khác

-Sẽ có 3 nút Quay:

o   Quay 1 Lần : chắc chắn nhận được Hoa Mai * 1 và 1 Vật phẩm tặng kèm theo

o   Quay 10 Lần : chắc chắn nhận được Hoa Mai * 10 và 10 Vật phẩm tặng kèm theo

o   Quay 50 Lần: chắc chắn nhận được Hoa Mai * 75 và 50 Vật phẩm tặng kèm theo

o   Quay 1 lần tốn 30 Gem - Quay 10 lần tốn 290 Gem - Quay 50 lần tốn 2400 Gem

o   Quay 1 Lần và 10 Lần chỉ nhận thưởng thuộc Vòng Quay Nhỏ

o   Quay 50 Lần chỉ nhận thưởng thuộc Vòng Quay Lớn