Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Lì Xì Năm Mới May Mắn

  • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 01/02/2019 – 23:59 ngày 10/02/2019
  • Đối tượng tham gia*: tất cả bài thủ Yugi H5

*Đối tượng áp dụng là server cũ thuộc Cụm liên thông 1 và server mới thuộc Cụm liên thông 2

-Nhấp vào Icon:-Để vào giao diện sự kiện


.Bài thủ tiêu Gold ở bất kỳ hoạt động hay sự kiện nào trong game sẽ được tích lũy

Cụm 1:

1. Mỗi người chơi tiêu 5.000 Gold sẽ nhận 1 vé dự thưởng và góp vào kỳ mở thưởng đó

2. Đạt đủ 4.000 vé sẽ mở thưởng (tính trên all server cụm liên thông 1 từ server 1 - server 59). 22:00 mỗi ngày 1/2 - 10/2 sẽ mở thưởng. Ngày mở thưởng cuối cùng ngày 10/2 sẽ kết thúc sự kiện này

3. Lựa chọn ngẫu nhiên 1 người chơi may mắn trong kỳ mở thưởng đó sẽ nhận thưởng 1 lá bài Chổi Lông Gà. Số vé mở thưởng càng nhiều, tỉ lệ trúng thưởng càng cao

4. Mỗi kỳ mở thưởng sẽ có xếp hạng theo Top tiêu Gold riêng để nhận Lì Xì May Mắn

5. Lì Xì May Mắn mở ngẫu nhiên nhận 1 trong 4 vật phẩm: Gold * 2000, Gem * 100, Đá Hư Vô * 10, EXP Lớn * 5

6. Có thể qua mục Nhật Ký Mở Thưởng để xem lại xếp hạng và người chơi may mắn từng kỳ

7. Thưởng gửi qua Thư sau 22:00 mỗi ngày trong thời gian sự kiện

8. Mỗi ngày chỉ có tối đa 8 kỳ được mở thưởng, hết 8 kỳ mỗi ngày tiêu Gold sẽ không được tính vào sự kiện

Cụm 2:

1. Mỗi người chơi tiêu 3.000 Gold sẽ nhận 1 vé dự thưởng và góp vào kỳ mở thưởng đó

2. Đạt đủ 3.000 vé sẽ mở thưởng (tính trên all server cụm liên thông 2 từ server 60 trở đi). 22:00 mỗi ngày 1/2 - 10/2 sẽ mở thưởng. Ngày mở thưởng cuối cùng ngày 10/2 sẽ kết thúc sự kiện này

3. Lựa chọn ngẫu nhiên 1 người chơi may mắn trong kỳ mở thưởng đó sẽ nhận thưởng 1 lá bài Chổi Lông Gà. Số vé mở thưởng càng nhiều, tỉ lệ trúng thưởng càng cao

4. Mỗi kỳ mở thưởng sẽ có xếp hạng theo Top tiêu Gold riêng để nhận Lì Xì May Mắn

5. Lì Xì May Mắn mở ngẫu nhiên nhận 1 trong 4 vật phẩm: Gold * 2000, Gem * 100, Đá Hư Vô * 10, EXP Lớn * 5

6. Có thể qua mục Nhật Ký Mở Thưởng để xem lại xếp hạng và người chơi may mắn từng kỳ

7. Thưởng gửi qua Thư sau 22:00 mỗi ngày trong thời gian sự kiện

8. Mỗi ngày chỉ có tối đa 6 kỳ được mở thưởng, hết 6 kỳ mỗi ngày tiêu Gold sẽ không được tính vào sự kiện

 *Thưởng sẽ được rao qua Thư