Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Mảnh Ghép PharaOh Tháng 2

  • Thời gian: 15/02/2019 – 23:59 ngày 03/03/2019
  • Đối tượng: Toàn thể thành viên tham gia YugiH5

 -Cách Tham Gia: Màn hình Chính -> Mảnh Ghép


-Giao Diện Chính:-Ghép Bảo Báu Vật Ngàn Năm Tháng 2-Hướng dẫn tính năng:

1. Thời gian nhận mảnh từ 15/02 - 23h59 ngày 28/02

2. Thời gian ghép mảnh đổi quà từ 15/02 - 23h59 ngày 03/03

3. 0h00 ngày 04/03 kết thúc, tất cả mảnh ghép sẽ bị reset xóa khỏi Hộp Ma Thuật

4. Tham gia Quyết đấu trong đấu trường nhận mảnh ghép (tối đa 1 ngày nhận được 100 mảnh)

5. Tương ứng mỗi mốc quà, người chơi có số lần đổi nhất định, đổi hết phần quà sự kiện sẽ kết thúc với người chơi đó

6. Mảnh ghép Pharaoh không tặng cho nhau được

7. Số lượng mảnh ghép nhận được từ sự kiện là ngẫu nhiên