Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Shop Tích Lũy

Quý bài thủ thân mến,

Sau bảo trì 01/02/2019, BĐH sẽ cập nhật 1 số lá bài mới trong Tiệm Bài:

  1. Shop Tích Lũy cập nhật bài mới

  1. Shop Bá Vương Sinh Tồn cập nhật bài mới