Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Tích lũy Nạp 15/02 – 21/02

Yugi H5

 • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5
 • Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 15/02 – 21/02
 • Để vào giao diện chính của sự kiện:
 • Nhấp vào Icon

 • Giao diện Chính của Sự kiện:

 1. Event Nạp Tích Lũy reset vào mỗi ngày

 • Các mốc phần thưởng :

Tích lũyThưởng
50.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5
100.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5
200.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5
500.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5
1.000.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5
2.000.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5
3.000.000 VNĐ Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5 Yugi H5

 1. Mỗi ngày nạp bất kỳ sẽ được nhận thưởng và khi tích lũy 7 ngày liên tục đạt mốc cộng dồn 7 ngày sẽ được thưởng thêm như sau:
  • Nạp đủ 3,500 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 5, Mảnh UR * 5, Gold * 10.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 2 
  • Nạp đủ 8,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 10, Mảnh UR * 15, Gold * 20.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 5 
  • Nạp đủ 32,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 25, Mảnh UR * 50, Gold * 50.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 15 
  • Nạp đủ 80,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 60, Mảnh GR * 45, Gold * 100.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 25 
  • Nạp đủ 150,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 100, Mảnh GR * 80, Gold * 250.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 50 
  • Nạp đủ 200,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 120, Mảnh GR * 150, Gold * 250.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 50

 1. Giới Thiệu 1 số Lá Bài:

Ghi chú

  • Tích lũy 7 ngày liên tục để nhận được phần thưởng thêm cao nhất.
  • Có tổng cộng 6 mốc thưởng thêm, khi đạt mốc nạp cao thì mốc thấp sẽ không nhận được.
  • Đã nhận mốc thấp, nếu tiếp tục nạp đạt mốc cao sẽ không nhận được