Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

X2 Thẻ Zing (mới)

  • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5
  • Thời gian diễn ra sự kiện: 18:00 – 20:00 ngày 01/02, 05/02, 08/02, 12/02, 15/02, 19/02

*Vào đúng thời gian quy định, Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện


  • Giao Diện Chính Sự Kiện:

-Gói nạp x2 Thẻ zing này là gói đặc biệt chỉ nạp được 1 lần duy nhất trong 1 ngày ở giao diện này. Và chỉ duy nhất 1 gói, sau khi gói nạp thành công vào game thì tất cả gói nạp còn lại sẽ mờ đi

-Nếu user chọn 1 gói nạp lớn 500k, nhưng chỉ nạp 50k thì tiền sẽ vào túi dư chứ không vào game, lúc này đồng nghĩa với việc nạp x2 thẻ zing vẫn chưa được nạp vào game thành công => gói nạp vẫn sáng

-Chỉ áp dụng cho phương thức nạp trực tiếp vào game bằng thẻ zing, không áp dụng cách nạp từ túi dư

-Tương ứng mỗi gói nạp sẽ nhận được phần thưởng riêng và chỉ nhận 1 lần duy nhất trong ngày

 

  • Phần thưởng:

 

  • Chú ý:

-X2 Thẻ Zing chỉ có thể mua trong giao diện này

-Trong 1 lần mở sự kiện chỉ mua duy nhất 1 gói

-Gói này chỉ xuất hiện trong mốc giờ quy định 18:00 – 20:00

-Chỉ áp dụng bằng phương thức nạp trực tiếp bằng thẻ zing

-Đây là gói nạp đặc biệt không tính vào tích lũy nạp

-Nạp tiền từ túi dư sẽ không được tính x2