Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Nạp Bất Kỳ (chuỗi sự kiện dành riêng server mới)

Quý bài thủ thân mến,

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp bất kỳ (chỉ áp dụng 6 gói nạp cơ bản) liên tục trong 7 ngày. Mỗi ngày là 1 phần quà vô cùng hấp dẫn. Nếu đạt điều kiện nạp liên tục trong 7 ngày liên tiếp, người chơi sẽ nhận được 1 phần thưởng vô cung có giá trị: EXP Cực Đại với giá trị 4.500.000 exp
  • Thời gian: 7 ngày đầu server mới
  • Điều kiện: Phải nạp bất kỳ liên tục trong 7 ngày (chỉ áp dụng với gói nạp cơ bản)
  • Cách Thức Tham Gia: Nạp bất kỳ 6 gói cơ bản mỗi ngày.


-Khi các bài thủ nạp đủ liên tiếp sẽ thấy dấu check mỗi ngày


  • Phần Thưởng  

Server mới

Quà Thưởng

Ngày 1

Lá Chắn Phản Đòn * 1

Ngày 2

Thẻ Tím * 60

Ngày 3

Thẻ Vàng * 100

Ngày 4

Bột Vi Khuẩn Đen * 1

Ngày 5

Đá Hư Vô * 150

Ngày 6

Chuẩn Bị Dung Hợp * 1

Ngày 7

Hồn Thiêu Đốt * 1

Phần Quà Nạp Đủ 7 ngày liên tục

1 Exp Cực Đại (giá trị 4.500.000 Exp) 

Yugi H5