Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Shop Di Tích Cổ Đại V

- Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5

- Thời gian diễn ra sự kiện: Sau Update Ngày 04/01/2019

Để vào giao diện chính của sự kiện :  Vào Tiệm Bài

 


  • Giới Thiệu 1 số lá bài