Chuỗi Cập Nhập Ngày 05/04/2019

Từ 04-04-19

Gói Bài Cao Cấp – Anh Hùng

Quý bài thủ thân mến,

Cùng Yugi điểm qua gói bài cao cấp - Anh Hùng!

  • Thời gian áp dụng: sau bảo trì 05/04
  • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ YugiH5
Vào Hoạt Động

Để vào giao diện

Một số lá bài: