Chuỗi Cập Nhập Ngày 05/04/2019

Từ 04-04-19

Hệ Thống tiệm bài

Quý bài thủ thân mến,

Cùng Yugi xem tính năng quen thuộc này có những update gì mới nhé.

  • Thời gian: sau bảo trì ngày 05/04
  • Điều kiện: tất cả bài thủ YugiH5

Thay đổi/ ưu hóa lại hệ thống tiệm bài:

Shop Ông Nội:

Ưu hóa lại các lá bài, vật phẩm có trong Shop Ông Nội.

Shop Tích Lũy:

Thay đổi 1 số lá bài trong Shop Tích Lũy, ưu hóa lại quy tắc mua bài với các lá Giới hạn : 1,2,3

 


Hộp Thời Gian:Thêm 1 số lá bài

Hộp Phong Ấn:Thay đổi giá, thêm mới 1 số lá bài

 


Shop Bài Vip: Thêm mới các lá bài phẩm chất GR

Shop Hư Vô: Thay đổi, thêm 1 số lá bài được bánShop Bá Vương Sinh Tồn: Thêm, ưu hóa thay đổi 1 số lá bài