Chuỗi Cập Nhập Ngày 05/04/2019

Từ 04-04-19

Tính năng Thuê Bài

Quý bài thủ thân mến,

  • Thời gian: sau bảo trì ngày 05/04
  • Điều kiện tham gia: Tất cả bài thủ YugiH5 từ Vip 6 trở lên
Vào giao diện:


Hướng dẫn tính năng:
Luật chung:

-Tính năng cho Thuê bài Guild chỉ có thể áp dụng cho người cùng Guild.

-Cứ 1 EXP Guild sẽ nhận thêm 1 Điểm Cống Hiến - tích lũy khi tham gia Guild.

-Rời Guild Điểm Cống Hiến sẽ bị khấu trừ 50%, khi vào Guild mới Điểm Cống Hiến sẽ tự được nhận trong giao diện Guild

-Đạt đủ Điểm Cống Hiến mới có thể cho Thuê Bài và Thuê Bài

-Mỗi người chơi sẽ có 3 vị trí Cho Thuê bài Khóa và 3 vị trí Cho Thuê bài Không Khóa

-Mỗi Người thuê chỉ được Thuê 1 Lá Bài của Người Cho Thuê

-Bài đã Cho Thuê sẽ Người Cho Thuê sẽ không sử dụng được trong thời gian Cho Thuê

-Bài Thuê sẽ không thể phân giải, thu hồi, tách

-Bài đang bị Khóa không thể Cho Thuê

-Khi bài thuê hết hạn sử dụng (hoặc bị thu hồi), mà lá bài đó vẫn còn trong bộ bài của người thuê thì lá bài đó sẽ bị xám đi

-Tùy theo điểm cống hiến sẽ có phân loại bài cho thuê và bài được thuê

-Khi cho thuê bài, người chơi sẽ dùng điểm cống hiến & Gem hoặc Gold để thuê bài (khấu trừ 10% khi đưa lên giao diện Cho Thuê dù bài đó có được thuê hay không)

-Bài thuê sẽ không sử dụng được khi hết hạn, nếu còn xếp trong bộ bài sẽ có thông báo không thể bắt đầu trận đấu

-Mỗi vị trí thuê bài không được thuê bài giống nhau và cùng 1 người cho thuê

-Vip 5 trở lên mới được thuê bài

-Vip 6 trở lên mới có thể cho thuê bài