Chuỗi Cập Nhập Ngày 05/04/2019

Từ 04-04-19

Ưu Đãi Thẻ Tháng

Quý bài thủ ơi,

Sau cập nhật bảo trì ngày 05/04/2019, BĐH sẽ tiến hành update gói ưu đãi thẻ tháng: Gói Ưu Đãi 13 - Cổ Tích Cindy. Cùng Yugi theo dõi tính năng hấp dẫn này nhé.

  • Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ đang tham gia game YugiH5

Vào giao diện:


Để vào giao diện chính: