Chuỗi Cập Nhập Ngày 22/03/2019

Từ 21-03-19

Gói Bài Cao Cấp – Rồng Trắng


Quý bài thủ thân mến,

  • Thời gian áp dụng: sau bảo trì 22/03
  • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ YugiH5

Vào Hoạt Động:

Để vào giao diện:

Một số lá bài :