Chuỗi Cập Nhập Tháng 4

Từ 22-03-19

Điểm danh tháng 4

Các bài thủ ơi,

Mỗi ngày khi đăng nhập vào game, mỗi bài thủ sẽ nhận được 1 phần quà điểm danh. Ngày nào không nhận được quà thì bài thủ có thể nhận bù điểm danh bằng cách tốn 1 số Gem nhất định. Các bài thủ nhớ nhé!


Ngày 1

Gold

180

Ngày 2

EXP VIP

2

Ngày 3

Thẻ bài

Tượng Kết Giới Mưa Lũ

Ngày 4

Gold

400

Ngày 5

EXP VIP

3

Ngày 6

Gold

600

Ngày 7

Gold

700

Ngày 8

Gold

800

Ngày 9

EXP VIP

4

Ngày 10

Bình Phong Ấn

5

Ngày 11

Gold

1100

Ngày 12

EXP VIP

5

Ngày 13

Gold

1300

Ngày 14

Thẻ Bài

Yêu Tinh Gai

Ngày 15

Gold

1500

Ngày 16

EXP VIP

6

Ngày 17

Bình Phong Ấn

5

Ngày 18

Gold

1800

Ngày 19

EXP VIP

7

Ngày 20

Gold

2000

Ngày 21

Gem

100

Ngày 22

Gold

2200

Ngày 23

EXP VIP

8

Ngày 24

Bình Phong Ấn

5

Ngày 25

Gold

2500

Ngày 26

EXP VIP

9

Ngày 27

Gold

2700

Ngày 28

Thẻ bài

Ấp Nở

Ngày 29

Gold

2900

Ngày 30

EXP VIP

10

Ngày 31

Gold

3100


Phần thưởng bài:
Chú ý:

- Ở 1 số mốc điểm danh, nếu đạt cấp Vip thì quà ngày đó sẽ nhận x2