Chuỗi cập nhập tháng 5/2019

Từ 25-04-19

Thẻ Tháng 5

Quý bài thủ ơi,


Thẻ tháng là một trong những tính năng hấp dẫn, nên các bài thủ hãy theo dõi thông tin dưới đây để không bỏ lỡ những ưu đãi đi kèm, hấp dẫn không kém!

Thẻ Tháng

Trị giá

Thưởng

Bạc

50.000 VNĐ

Bướm Nguyên Sinh

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng

200.000 VNĐ

Nhập Thể Wynn

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động

 

Chú ý:

- Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn

- Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần

- Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.