Chuỗi cập nhập tháng 5/2019

Từ 25-04-19

Vòng Quay May Mắn – Thám Hiểm

Quý bài thủ thân mến,

Thám Hiểm là nơi cư trú của các đấu thủ liên server, là một tính năng thú vị mà các bài thủ sẽ trở thành đấu thủ khi trải nghiệm tính năng này.

Đấu Thủ đến thăm: trong thành thám hiểm mỗi 3 giờ sẽ tạo mới một đấu thủ, tối đa có 5 đấu thủ ở lại.

Thưởng Thám Hiểm:

-Đấu Thủ Dễ rơi 1 Xu Vòng Quay

-Đấu Thủ Thường rơi 2 Xu Vòng Quay

-Đấu Thủ Khó rới 3 Xu Vòng Quay

-Đấu Thủ Boss rới 15 Xu Vòng Quay

Vòng Quay May Mắn:

tốn 1 Xu Vòng Quay để quay 1 lần hoặc có thể tốn 20 Gem để quay 1 lần. Tất cả quay đều có thưởng. Mỗi lần quay 1 lần sẽ nhận 1 điểm may mắn, tích đủ 400 điểm may mắn, lần quay tiếp theo sẽ nhận được 1 thẻ bài hiếm

Phần thưởng Vòng Quay May Mắn Tháng 5

Chú ý:

-Điểm May Mắn sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng

-Xu Vòng Quay sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng, nếu không sử dụng sẽ bị mất (sẽ không đền bù)