Chuỗi cập nhật 25/06

Từ 24-06-19

Cập Nhật Tính Năng Sinh Tử Chiến

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 25/6/2019

Cập nhật thêm các lá bài mới cho các nhân vật để tính năng được cân bằng hơn.