Chuỗi cập nhật 28/05/2019

Từ 28-05-19

Event Quốc Tế Thiếu Nhi

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 28/05/2019 – 23:59 ngày 10/06/2019

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

Nhấp vào Button Sự kiện

Để vào giao diện Quốc Tế Thiếu Nhi

Giao diện tổng quan sự kiện:


Cách thức tham gia:

  1.       Khi tham gia vòng quay sẽ có thể nhận Hộp Quà và các phần thưởng hấp dẫn khác. Sẽ có 3 Nút Quay:

- Quay 1 lần: chắc chắn nhận được Hộp Quà * 1 và 1 Vật Phẩm tặng kèm theo

- Quay 10 lần: chắc chắn nhận được Hộp Quà * 10 và 10 Vật Phẩm tặng kèm theo

- Quay 50 lần: chắc chắn nhận được Hộp Quà * 50 và 50 Vật Phẩm tặng kèm theo

- Quay 1 lần tốn 30 Gem – Quay 10 lần tốn 290 Gem – Quay 50 lần tốn 2400 gem. Thưởng ở 2 vòng quay nhận giá trị khác nhau

- Quay 1 lần và 10 lần chỉ nhận thưởng thuộc Vòng Quay Nhỏ

- Quay 50 lần chỉ nhận thưởng thuộc Vòng Quay Lớn

 

  1.       Thời gian diễn ra sự kiện: Sau bảo trì ngày 28/05/2019 đến 23:59:59 10/06/2019

 

  1.       Hộp Quà dư không sử dụng sẽ tự biến mát khi kết thúc sự kiện

 

  1.       Tỉ lệ tất cả phần quà của vòng quay là Ngẫu Nhiên

 

Thưởng Chúc phúc toàn server:

Khi toàn server đạt đủ mốc chúc phúc sẽ nhận thưởng chung.
Mỗi mốc nhận thưởng chung sẽ có 3 điều kiện nhận thưởng. Người tham gia có thể nhận thưởng cả 3 mốc tùy điều kiện


- Nhận Miễn Phí: Bài thủ có thể nhận trực tiếp.

- Chúc phúc cá nhân đạt điều kiện: Phần thưởng nhận được nhiều hơn.

- Nạp trực tiếp để nhận: Phần thưởng nhận được nhiều nhất có thể.

 

Các bài thủ lưu ý: Mốc nạp trực tiếp để nhận chỉ được tính khi Chúc Phúc Toàn Server đạt mốc. Nạp trước sẽ không có hiệu lực

 

Lịch sử thưởng:

- Với Mốc Chúc Phúc 300.000 và 400.000 sẽ hiển thị tên nhân vật và server của người nhận theo thứ tự