Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 07/09

Từ 07-09-18 đến 30-09-18

Gói Bài Mở Rộng & Tổng Hợp

 • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
 • Thời gian:  
  • 07/09 - 09/09: Mở Rộng Mai & Bakura.
  • 07/09 - 13/09: Gói Bài Tổng Hợp 4.
  • 10/09 - 13/09: Mở Rộng Ryuzaki & Ryota.
  • 14/09 - 16/09: Mở Rộng Phù Thủy & Rồng.
  • 14/09 - 20/09: Gói Bài Tổng Hợp 1.
  • 17/09 - 20/09: Mở Rộng Chiến Binh & Ishizu

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5