Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 07/09

Từ 07-09-18 đến 30-09-18

Thần Tích - Gói Bài Thần

Giới Thiệu

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 07/09/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Thần Tích Gói Bài Thần

  • Cập nhật lá bài thần Ra The Winged Dragon.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5