Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 07/09

Từ 07-09-18 đến 30-09-18

Thay đổi thời gian các tính năng

 
Sau bảo trì ngày 07/09/2018, YugiH5 cập nhật thay đổi thời gian một số hoạt động. Chi tiết như sau:

  • Sinh Tử Chiến: thời gian 19h00 – 22h00 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật.
  • Loạn Đấu Guild: thời gian 19h00 – 22h00 Thứ 3, 5, 7.
  • Đấu Tự Chọn: thời gian 14h00 – 20h00 Thứ 2 -> Chủ Nhật.
Hy vọng quý bài thủ nắm được thời gian mới và tránh bỏ lỡ những hoạt động đặc sắc trong trò chơi.