Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Gói Bài Nâng Cao Ryuzaki

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
 • Đối tượng: Tất cả bài thủ sở hữu nhân vật Ryuzaki.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
 • Nội dung:
  • Dùng Gem để mở gói bài.
  • Gói bài chỉ được mở 1 lần, không làm mới. Mỗi lần mở nhận 3 lá bài.
  • Tỉ lệ các gói bài trong gói bài mở rộng là ngẫu nhiên ngang nhau.
  • Sau khi đã mở nhận lá bài nào, lá bài đó sẽ không xuất hiện lại nữa.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5