Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Gói Battle City Vinh Quang II

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ tham gia các giải đấu và đạt thứ hạng cao.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:
    • Dùng Đá Vinh Quang để đổi bài.
    • Đá Vinh Quang nhận được trong phần thưởng giải đấu Battle City 3.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5