Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Gói Mảnh Thẻ Bài Ryota

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ sở hữu nhân vật Ryota.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:
    • Dùng Mảnh Thẻ Bài để đổi lá bài trong gói.
    • Mỗi lá bài chỉ được đổi 1 lần duy nhất.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5