Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Gói Ưu Đãi Thẻ Tháng

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ chưa từng sở hữu lá bài trong gói.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Hoạt Động.
  • Nội dung:
    • Cập nhật thêm những lá bài cần thiết vào gói bài.
    • Chỉ những tài khoản chưa từng sở hữu các lá bài trong gói mới có thể mua được. Những tài khoản đã sở hữu và tự tách bài sẽ không thể mua được gói bài ưu đãi.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5