Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Một Số Ưu Hóa Tính Năng

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.

Ưu hóa Ghép Mảnh

  • Điều chỉnh số lượng khi Ghép Thẻ Bài R, SR.

Yugi H5Giao diện sau khi điều chỉnh

Ưu hóa Kho Báu Ngàn Năm

  • Điều chỉnh phần thưởng Rương Ngàn Năm.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

Ưu hóa Giao diện hiển thị

  • Ưu hóa giao diện hiển thị thu gọn các gói bài - gói sự kiện theo từng nhóm, sự kiện.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

Yugi H5